Terma & Syarat

Kemaskini terakhir: 24 Okt 2020

1. Terma

Dengan mengakses laman web di Tuntut.my (https://tuntut.my), anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang.

2. Penggunaan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Tuntut.my untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. menggunakan bahan tersebut untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);
  3. mencuba menyahkompilasi atau merekayasa semula sebarang perisian yang terdapat di laman web Tuntut.my;
  4. menghapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
  5. memindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau "salinan" bahan tersebut pada pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Tuntut.my pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti menghapuskan sebarang maklumat yang dimuat turun yang berada di dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Maklumat di laman web Tuntut.my disediakan secara 'apa yang ada'. Tuntut.my tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, Tuntut.my tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan maklumat di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web pihak ketiga yang dihubungkan dengan laman web ini.

4. Batasan

Dalam keadaan apa pun, Tuntut.my atau pembekalnya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Tuntut.my, walaupun Tuntut.my atau wakil sah daripada Tuntut.my telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau had tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan Bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web Tuntut.my mungkin terdapat kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Tuntut.my tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Tuntut.my boleh membuat perubahan pada maklumat yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, Tuntut.my tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan setiap masa.

6. Pautan

Tuntut.my tidak mengkaji semua laman web pihak ketiga yang dipautkan ke laman web ini dan tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan tidak bermaksud sokongan oleh Tuntut.my dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web pihak ketiga adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Tuntut.my akan menyemak syarat perkhidmatan di laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa bagi syarat perkhidmatan ini.

8. Bayaran Balik

Untuk melayakkan anda mendapat bayaran balik, pastikan anda telah membuat rekues bayaran balik pada hari yang sama dengan pembayaran untuk perkhidmatan kami. Setelah kami mulai memproses permohonan anda, rekues bayaran balik tidak akan dilayan. Kami berhak untuk menolak sebarang rekues bayaran balik yang tidak memenuhi syarat di atas mengikut budi bicara kami sendiri.

9. Undang-Undang Terpakai

Terma dan syarat ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan anda perlu patuh akan bidang kuasa eksklusif mahkamah di negeri atau lokasi tersebut.